Caroline Vallentgoed
Caroline Vallentgoed

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies, dit is onlosmakelijk verbonden met het leven. Het doet zich voor in alle levensfasen.

Verlies- en rouw ervaren we:
  • als een dierbaar iemand overleden is
  • bij verlies van (een deel van de) gezondheid
  • bij het beëindigen van een relatie
  • bij verlies van baan, woning, enzovoort

Het verlies is van grote impact op iemands leven en roept allerlei vragen op. We kunnen overspoeld raken door allerlei emoties of juist als verdoofd achterblijven. Ieder mens rouwt op zijn of haar eigen manier.

Rouw is een gezonde reactie op verlies en kent verschillende vormen.

Je wereld is voorgoed veranderd, je raakt uit balans en daar is niets vreemds aan, dat hoort bij het rouwen om wie of wat je kwijtgeraakt bent.

Die onbalans kan leiden tot verdriet, somberheid, fysieke klachten en het gevoel dat de wereld doordraait, maar voor jou even niet.

Hoe kan je open staan voor het verlies en tegelijkertijd doorleven?

Hoe kom je weer op verhaal en hoe kun je weer verder.

Verlies en rouw vragen tijd en aandacht. Wanneer u vastloopt in het rouwproces of het te zwaar vindt om het alleen te doen, kan ondersteuning wenselijk zijn.

Wat kunt u van mij verwachten

Deskundige begeleiding en ondersteuning bij uw ontwikkeling. Dit betekent dat u in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate ondersteuning; waar nodig kunnen in overleg met u andere deskundigen worden ingeschakeld.

Ik wil u helpen om samen naar de impact van het verlies te kijken en ik help u bij het vinden van een nieuwe balans.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Caroline Vallentgoed, Verlies- en rouwverwerkingscoach


Contactgegevens

Fysiq Vision
Parallelweg 50
3903 BC Veenendaal
Telefoon: 0318-552565
administratie@fysiqvision.nl