Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei

 

Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van de ondersteuning aan de zorgvrager met een palliatieve zorgbehoefte en diens naasten.

De zorgvrager en diens naasten staan centraal: het gaat om het bieden van zorg en ondersteuning waar behoefte aan is en die aansluit bij de wensen van betrokkenen.

De aangesloten organisaties bij het Netwerk PZGV, de Netwerkpartners, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbieden van deze zorg van goede kwaliteit en dragen zorg voor de continuïteit en juiste afstemming met zorgvrager, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Het netwerk palliatieve zorg speelt een rol in het informeren van zorgverleners en zorgvragers over de beschikbare deskundigheid in de regio zodat zorgvrager en naasten tijdig passende zorg  en ondersteuning kunnen ontvangen.

Een deel van deze informatievoorziening verloopt via de website van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei. U bent van harte uitgenodigd om daar een bezoek aan te brengen!

Vriendelijke groeten,

Anja Oostveen
Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei / gezondheidswetenschapper
Tel: 06 51333769 (voorkeur op dinsdag en donderdag)